Onze diensten

Boekhouding

Tekstvak: Het bijhouden van de boeken, het bepalen van het boekhoudkundig resultaat, het opmaken van de jaarrekeningen en raad geven betreffende de organisatie van de boekhouding.

RSZ-verplichtingen

Fiscale verplichtingen

Tekstvak: De rentabiliteit van uw onderneming analyseren (maandelijkse resultaten), in functie hiervan kunnen wij  voorstellen doen, bv. op  fiscaal vlak, om de economische gezondheid van uw onderneming te onderhouden en/of te verbeteren en dit zowel op korte als lange termijn .

Analyse van uw bedrijf

Voor meer informatie: info@dalac.be

de boekhouding waarvan u al jaren droomt…

Opstarten van uw bedrijf

Tekstvak: Begeleiding

De kandidaat ondernemer alle inlichtingen verstrekken over de voorwaarden waaraan moet voldaan worden alvorens zich te vestigen als zelfstandige of bij de oprichting van een vennootschap.

Tekstvak: Begeleiding bij de overdracht van uw bedrijf. 
Tekstvak: De sociale zekerheid  en de verplichtingen door de R.S.Z. en de mutualiteiten, de in te dienen aangiften, de te verrichten inhoudingen, de te betalen bijdragen, de af te leveren stukken, getuigschriften en attesten, de verplichte aansluitingen, de juiste vervaldagen waarmee rekening dient te worden gehouden...
Tekstvak: De na te leven fiscale en sociale verplichtingen, advies verstrekken in alle belastingsaangelegenheden, bijstand aan alle belastingplichtigen bij o.a. het invullen en indienen van de elektronische aangiftes in de personen– en vennootschapsbelasting en de BTW.